Electe

SAZNAJTE...

International Piano Festival 2019 Masterclass

International Piano Festival Masterclass We invite you to the International Piano Festival Masterclass in Subotica-Serbia. The masterclass will be held by professors Yuval Admony and Tami Kanazawa, from January 21-26, 2019, in Subotica-Serbia. Participants are required to apply for the masterclass by January 4th, 2019 at the latest. The seminar[…]

UMETNIČKA RADIONICA FLAUTE 2019.

Pozivamo studente muzičkih akademija, kao i učenike srednjih i osnovnih muzičkih škola, zainteresovane da unaprede, prošire i usavrše svoja muzička umeća, da učestvuju u Umetničkoj radionici flaute. Tema ovogodišnje radionice će biti: „Vežbanje – ciljevi, glavne tačke pažnje i praktikum“. TwitterFacebook0Linkedinemail